function recount(){ if(document.forms.order.updates.checked) { document.forms.order.period.disabled=true; document.forms.order.periodact.disabled=true; document.forms.order.obnov.disabled=true; } else { document.forms.order.period.disabled=false; document.forms.order.periodact.disabled=false; document.forms.order.obnov.disabled=false; } flashka4=620; flashka8=920; if (document.forms.order.lanb.checked) { document.forms.order.lanbmax[0].disabled=false; document.forms.order.lanbmax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lanbmax[0].disabled=true; document.forms.order.lanbmax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lano.checked) { document.forms.order.lanomax[0].disabled=false; document.forms.order.lanomax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lanomax[0].disabled=true; document.forms.order.lanomax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lans.checked) { document.forms.order.lansmax[0].disabled=false; document.forms.order.lansmax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lansmax[0].disabled=true; document.forms.order.lansmax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lane.checked) { document.forms.order.lanemax[0].disabled=false; document.forms.order.lanemax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lanemax[0].disabled=true; document.forms.order.lanemax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lanf.checked) { document.forms.order.lanfmax[0].disabled=false; document.forms.order.lanfmax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lanfmax[0].disabled=true; document.forms.order.lanfmax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lann.checked) { document.forms.order.lannmax[0].disabled=false; document.forms.order.lannmax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lannmax[0].disabled=true; document.forms.order.lannmax[1].disabled=true; } if (document.forms.order.lanp.checked) { document.forms.order.lanpmax[0].disabled=false; document.forms.order.lanpmax[1].disabled=false; } else { document.forms.order.lanpmax[0].disabled=true; document.forms.order.lanpmax[1].disabled=true; } document.forms.order.pointsb.value=Number(document.forms.order.pointsb.value); document.forms.order.flashsb.value=Number(document.forms.order.flashsb.value); document.forms.order.pointso.value=Number(document.forms.order.pointso.value); document.forms.order.flashso.value=Number(document.forms.order.flashso.value); document.forms.order.pointss.value=Number(document.forms.order.pointss.value); document.forms.order.flashss.value=Number(document.forms.order.flashss.value); document.forms.order.pointse.value=Number(document.forms.order.pointse.value); document.forms.order.flashse.value=Number(document.forms.order.flashse.value); document.forms.order.pointsf.value=Number(document.forms.order.pointsf.value); document.forms.order.flashsf.value=Number(document.forms.order.flashsf.value); document.forms.order.pointsn.value=Number(document.forms.order.pointsn.value); document.forms.order.flashsn.value=Number(document.forms.order.flashsn.value); document.forms.order.pointsp.value=Number(document.forms.order.pointsp.value); document.forms.order.flashsp.value=Number(document.forms.order.flashsp.value); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointsb.value; f=document.forms.order.flashsb.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashsb.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashsb.value=0; f=0; } } if(n==1) p=1470; if(n>1) p=1470+(n-1)*220; if(document.forms.order.lanb.checked) { if(document.forms.order.lanbmax[0].checked) { p=p+3500; la=la+160; } else { p=p+6500; la=la+280; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodklb.value=num2(p); if(n==1) a=80; if(n>1) a=80+(n-1)*40; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.sab.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.sab.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.sab.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.sab.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.sab.value=0; document.forms.order.vsegob.value=num2(Number(document.forms.order.spodklb.value)+Number(document.forms.order.sab.value)); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointso.value; f=document.forms.order.flashso.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashso.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashso.value=0; f=0; } } if(n==1) p=920; if(n>1) p=920+(n-1)*147; if(document.forms.order.lano.checked) { if(document.forms.order.lanomax[0].checked) { p=p+1800; la=la+100; } else { p=p+2540; la=la+140; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodklo.value=num2(p); if(n==1) a=88.8; if(n>1) a=88.8+(n-1)*44.4; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.sao.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.sao.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.sao.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.sao.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.sao.value=0; document.forms.order.vsegoo.value=num2(Number(document.forms.order.spodklo.value)+Number(document.forms.order.sao.value)); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointss.value; f=document.forms.order.flashss.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashss.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashss.value=0; f=0; } } if(n==1) p=620; if(n>1) p=620+(n-1)*100; if(document.forms.order.lans.checked) { if(document.forms.order.lansmax[0].checked) { p=p+1300; la=la+65; } else { p=p+2440; la=la+95; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodkls.value=num2(p); if(n==1) a=46; if(n>1) a=46+(n-1)*23; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.sas.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.sas.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.sas.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.sas.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.sas.value=0; document.forms.order.vsegos.value=num2(Number(document.forms.order.spodkls.value)+Number(document.forms.order.sas.value)); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointse.value; f=document.forms.order.flashse.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashse.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashse.value=0; f=0; } } if(n==1) p=1340; if(n>1) p=1340+(n-1)*200; if(document.forms.order.lane.checked) { if(document.forms.order.lanemax[0].checked) { p=p+2570; la=la+112; } else { p=p+5940; la=la+190; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodkle.value=num2(p); if(n==1) a=62; if(n>1) a=62+(n-1)*31; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.sae.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.sae.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.sae.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.sae.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.sae.value=0; document.forms.order.vsegoe.value=num2(Number(document.forms.order.spodkle.value)+Number(document.forms.order.sae.value)); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointsf.value; f=document.forms.order.flashsf.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashsf.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashsf.value=0; f=0; } } if(n==1) p=782; if(n>1) p=782+(n-1)*120; if(document.forms.order.lanf.checked) { if(document.forms.order.lanfmax[0].checked) { p=p+1800; la=la+84; } else { p=p+3240; la=la+140; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodklf.value=num2(p); if(n==1) a=48; if(n>1) a=48+(n-1)*24; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.saf.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.saf.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.saf.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.saf.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.saf.value=0; document.forms.order.vsegof.value=num2(Number(document.forms.order.spodklf.value)+Number(document.forms.order.saf.value)); p=0; a=0; la=0; n=document.forms.order.pointsn.value; f=document.forms.order.flashsn.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashsn.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashsn.value=0; f=0; } } if(n==1) p=1347; if(n>1) p=1347+(n-1)*205; if(document.forms.order.lann.checked) { if(document.forms.order.lannmax[0].checked) { p=p+2570; la=la+112; } else { p=p+5940; la=la+190; } } p=p+f*flashka4; document.forms.order.spodkln.value=num2(p); if(n==1) a=68; if(n>1) a=68+(n-1)*34; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) document.forms.order.san.value=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) document.forms.order.san.value=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) document.forms.order.san.value=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) document.forms.order.san.value=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) document.forms.order.san.value=0; document.forms.order.vsegon.value=num2(Number(document.forms.order.spodkln.value)+Number(document.forms.order.san.value)); p=0; a=0; la=0; sapb=0; sape=0; sapo=0; saps=0; sapf=0; sapn=0; vsegopb=0; vsegopo=0; spokdlp=0; personalsale=1; n=document.forms.order.pointsp.value; f=document.forms.order.flashsp.value; if(f>n) { alert('Кількість місць на flash не може бути більше загальної кількості робочих місць'); if (n!=0){ document.forms.order.flashsp.value=n; f=n; } else { document.forms.order.flashsp.value=0; f=0; } } document.forms.order.spodklp.value=0; document.forms.order.sap.value=0; document.forms.order.salepot.value=""; document.forms.order.saleps.value=""; document.forms.order.salepe.value=""; document.forms.order.salepf.value=""; document.forms.order.salepn.value=""; if(document.forms.order.pbuild.checked) { personalsale-=.1; if(n==1) p=1470; if(n>1) p=1470+(n-1)*220; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+3500; la=la+160; } else { p=p+6500; la=la+280; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(p); spokdlp=num2(p); if(n==1) a=80; if(n>1) a=80+(n-1)*40; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) sapb=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) sapb=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) sapb=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) sapb=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) sapb=0; } if(document.forms.order.pot.checked) { personalsale-=.1; perssaleot=personalsale; p=0; a=0; la=0; if(n==1) p=920; if(n>1) p=920+(n-1)*147; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+1800; la=la+100; } else { p=p+2540; la=la+140; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(spokdlp)+p*(perssaleot+.1)); spokdlp=document.forms.order.spodklp.value; if ((1-perssaleot-.1)*100>0) document.forms.order.salepot.value="(со скидкой "+num1((1-perssaleot-.1)*100)+"%)"; if(n==1) a=88.8; if(n>1) a=88.8+(n-1)*44.4; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) sapo=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) sapo=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) sapo=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) sapo=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) sapo=0; } if(document.forms.order.psanpin.checked) { personalsale-=.1; perssalesanpin=personalsale; p=0; a=0; la=0; if(n==1) p=620; if(n>1) p=620+(n-1)*100; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+1300; la=la+65; } else { p=p+2440; la=la+95; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(spokdlp)+p*(perssalesanpin+.1)); spokdlp=document.forms.order.spodklp.value; if ((1-perssalesanpin-.1)*100>0) document.forms.order.saleps.value="(со скидкой "+num1((1-perssalesanpin-.1)*100)+"%)"; if(n==1) a=46; if(n>1) a=46+(n-1)*23; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) saps=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) saps=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) saps=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) saps=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) saps=0; } if(document.forms.order.peco.checked) { personalsale-=.1; perssaleeco=personalsale; p=0; a=0; la=0; if(n==1) p=1340; if(n>1) p=1340+(n-1)*200; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+2570; la=la+112; } else { p=p+5940; la=la+190; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(spokdlp)+p*(perssaleeco+.1)); spokdlp=document.forms.order.spodklp.value; if ((1-perssaleeco-.1)*100>0) document.forms.order.salepe.value="(со скидкой "+num1((1-perssaleeco-.1)*100)+"%)"; if(n==1) a=62; if(n>1) a=62+(n-1)*31; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) sape=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) sape=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) sape=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) sape=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) sape=0; } if(document.forms.order.pfire.checked) { personalsale-=.1; perssalefire=personalsale; if(perssalefire<0.6) perssalefire=0.6; //ограничение скидки до 30% p=0; a=0; la=0; if(n==1) p=782; if(n>1) p=782+(n-1)*120; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+1800; la=la+84; } else { p=p+3240; la=la+140; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(spokdlp)+p*(perssalefire+.1)); spokdlp=document.forms.order.spodklp.value; if ((1-perssalefire-.1)*100>0) document.forms.order.salepf.value="(зі знижкою "+num1((1-perssalefire-.1)*100)+"%)"; if(n==1) a=48; if(n>1) a=48+(n-1)*24; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) sapf=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) sapf=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) sapf=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) sapf=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) sapf=0; } if(document.forms.order.pnafta.checked) { personalsale-=.1; perssalenafta=personalsale; if(perssalenafta<0.6) perssalenafta=0.6; //ограничение скидки до 30% p=0; a=0; la=0; if(n==1) p=1347; if(n>1) p=1347+(n-1)*205; if(document.forms.order.lanp.checked) { if(document.forms.order.lanpmax[0].checked) { p=p+2570; la=la+112; } else { p=p+5940; la=la+190; } } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(spokdlp)+p*(perssalenafta+.1)); spokdlp=document.forms.order.spodklp.value; if(perssalenafta<0.6) perssalenafta=0.6; //ограничение скидки до 30% if ((1-perssalenafta-.1)*100>0) document.forms.order.salepn.value="(зі знижкою "+num1((1-perssalenafta-.1)*100)+"%)"; if(n==1) a=68; if(n>1) a=68+(n-1)*34; a=a+la; if(document.forms.order.period.value==3) sapn=num2(a); if(document.forms.order.period.value==2) sapn=num2(a*3); if(document.forms.order.period.value==1) sapn=num2(a*6); if(document.forms.order.period.value==0) sapn=num2(a*12); if(document.forms.order.updates.checked) sapn=0; } document.forms.order.spodklp.value=num2(Number(document.forms.order.spodklp.value)+f*flashka8); document.forms.order.sap.value=num2(Number(sapb)+Number(sapo)+Number(saps)+Number(sape)+Number(sapf)+Number(sapn)); document.forms.order.vsegop.value=num2(Number(document.forms.order.spodklp.value)+Number(document.forms.order.sap.value)); if (document.forms.order.vsegop.value=="0"){ document.forms.order.salepot.value=""; document.forms.order.saleps.value=""; document.forms.order.salepe.value=""; document.forms.order.salepf.value=""; document.forms.order.salepn.value=""; } if(document.forms.order.period.value==3) pr=1; if(document.forms.order.period.value==2) pr=3; if(document.forms.order.period.value==1) pr=6; if(document.forms.order.period.value==0) pr=12; if(document.forms.order.updates.checked) pr=0; obn=document.forms.order.obnov.value*pr; if(obn<12&&obn>0) obn=12; nsale=1; nsaleot=0; nsales=0; nsalee=0; nsalef=0; nsalen=0; nsalep=0; document.forms.order.saleot.value=""; document.forms.order.sales.value=""; document.forms.order.salee.value=""; document.forms.order.salef.value=""; document.forms.order.salen.value=""; document.forms.order.salep.value=""; if(Number(document.forms.order.vsegob.value)>0) nsale-=.1; if(Number(document.forms.order.vsegoo.value)>0){ nsale-=.1; nsaleot=nsale; document.forms.order.spodklo.value=num2(document.forms.order.spodklo.value*(nsaleot+.1)); document.forms.order.vsegoo.value=num2(Number(document.forms.order.spodklo.value)+Number(document.forms.order.sao.value)); if ((1-nsaleot-.1)*100>0) document.forms.order.saleot.value="(зі знижкою "+num1((1-nsaleot-.1)*100)+"%)"; } if(Number(document.forms.order.vsegos.value)>0){ nsale-=.1; nsales=nsale; document.forms.order.spodkls.value=num2(document.forms.order.spodkls.value*(nsales+.1)); document.forms.order.vsegos.value=num2(Number(document.forms.order.spodkls.value)+Number(document.forms.order.sas.value)); if ((1-nsales-.1)*100>0) document.forms.order.sales.value="(зі знижкою "+num1((1-nsales-.1)*100)+"%)"; } if(Number(document.forms.order.vsegoe.value)>0){ nsale-=.1; nsalee=nsale; document.forms.order.spodkle.value=num2(document.forms.order.spodkle.value*(nsalee+.1)); document.forms.order.vsegoe.value=num2(Number(document.forms.order.spodkle.value)+Number(document.forms.order.sae.value)); if ((1-nsalee-.1)*100>0) document.forms.order.salee.value="(зі знижкою "+num1((1-nsalee-.1)*100)+"%)"; } if(Number(document.forms.order.vsegof.value)>0){ nsale-=.1; if(nsale<0.6) nsale=0.6; // ограничение скидки до 30% nsalef=nsale; document.forms.order.spodklf.value=num2(document.forms.order.spodklf.value*(nsalef+.1)); document.forms.order.vsegof.value=num2(Number(document.forms.order.spodklf.value)+Number(document.forms.order.saf.value)); if ((1-nsalef-.1)*100>0) document.forms.order.salef.value="(зі знижкою "+num1((1-nsalef-.1)*100)+"%)"; } if(Number(document.forms.order.vsegon.value)>0){ nsale-=.1; if(nsale<0.6) nsale=0.6; // ограничение скидки до 30% nsalen=nsale; document.forms.order.spodkln.value=num2(document.forms.order.spodkln.value*(nsalen+.1)); document.forms.order.vsegon.value=num2(Number(document.forms.order.spodkln.value)+Number(document.forms.order.san.value)); if ((1-nsalen-.1)*100>0) document.forms.order.salen.value="(зі знижкою "+num1((1-nsalen-.1)*100)+"%)"; } if(Number(document.forms.order.vsegop.value)>0){ nsale-=.1; if(nsale<0.6) nsale=0.6; // ограничение скидки до 30% nsalep=nsale; document.forms.order.spodklp.value=num2(document.forms.order.spodklp.value*(nsalep+.1)); document.forms.order.vsegop.value=num2(Number(document.forms.order.spodklp.value)+Number(document.forms.order.sap.value)); if ((1-nsalep-.1)*100>0) document.forms.order.salep.value="(з додатковою знижкою "+num1((1-nsalep-.1)*100)+"%)"; } document.forms.order.vsego.value=num2(Number(document.forms.order.vsegob.value)+Number(document.forms.order.vsegoo.value)+Number(document.forms.order.vsegos.value)+Number(document.forms.order.vsegoe.value)+Number(document.forms.order.vsegof.value)+Number(document.forms.order.vsegon.value)+Number(document.forms.order.vsegop.value)); if(document.forms.order.vsego.value>0){ document.forms.order.nobnov.value=num2(obn); document.forms.order.vsego.value=num2(Number(document.forms.order.vsego.value)+obn); } } function num2(num){ num=0+num; if(num>0) return num.toFixed(2); else return 0; } function num1(num){ num=0+num; if(num>0) return num.toFixed(0); else return 0; } function subm(){ if(document.forms.order.vsego.value==0) { alert("Виберіть предмет договору..."); return false;} return true; }